1. 11/10/2019

  Stikstofdebat in Den Bosch ten einde

  Na een lange en intensieve dag is het debat in het Bossche provinciehuis over de (gevolgen van de) stikstofaanpak ten einde.

  Er werden uiteindelijk geen belangrijke moties aangenomen. Eén motie betrof de deadlines rond de nieuwe eisen voor de stallen van Brabantse veehouders, min of meer de aanleiding om vandaag te debatteren. Zoals de vlag er nu bijhangt, moeten de boeren voor 1 april 2020 hun aanvragen voor nieuwe vergunningen indienen en moeten de stallen voor 1 januari 2022 aangepast zijn. Kan dat wel nu er nog zoveel onduidelijkheid is over de aanpak van de stikstof?

  ChristenUnie/SGP pleitte voor het opschuiven van de deadlines, maar dat voorstel haalde het niet. De motie werd uiteindelijk iets minder verstrekkend; de deadlines worden in de komende weken 'heroverwogen'. Maar ook die versie kreeg geen steun, van GS noch de Staten.

  Op 25 oktober wordt in de Staten gesproken over de Interim omgevingsverordening. Daarin komen de deadlines opnieuw ter sprake. De Statenfracties gaan in de komende twee weken bekijken in hoeverre er naar aanleiding van de actualiteit rond de stikstof nog aanpassingen nodig zijn.

 2. 11/10/2019

  'Per gebied kijken naar snelheidsverlaging'

  Christophe van der Maat gaat tijdens het debat in op de wens die door een aantal partijen werd geuit om de maximumsnelheid om de Brabantse wegen te verlagen. De VVD-senator wil geen 'generieke' maatregelen voor de hele provincie, maar wijst op de aanpak-per-gebied die het Brabantse provinciebestuur voorstaat. ,,En per gebied kijken we dan naar de effectiviteit van een snelheidsverlaging. Wat zijn de gevolgen voor de stikstofuitstoot? In de overweging nemen we ook eventuele nadelen mee. Kijk bijvoorbeeld naar de verkeersveiligheid. Onze wegen zijn ingericht om er met een bepaalde snelheid overheen te rijden. Bij aanpassingen moet je daar heel goed naar kijken."

 3. 11/10/2019

  Debat in Den Bosch na schorsing hervat

  Het debat in Den Bosch is na een schorsing hervat. Het college van Gedeputeerde Staten reageert nu, te beginnen met gedeputeerde Rik Grashoff. Hij spreekt van 'een waardig debat over een gevoelig en ongelooflijk lastig onderwerp.'

  Hij zegt nogmaals dat de provincie Brabant met de ingrijpende besluiten van zomer 2017 'zijn tijd ver vooruit was'. ,,Nu geldt een beetje de wet van de remmende voorsprong. We kunnen concluderen: we hadden destijds het gelijk aan onze kant. Ons college is trots op de huidige beleidslijn."

  Grashoff erkent dat de data in het Brabantse stallenbeleid op gespannen voet kunnen staan met de nieuwe, landelijke stikstofaanpak. Voor 1 april 2020 moeten veehouders vergunningen hebben ingediend om voor 1 januari 2022 aan de strenge staleisen te voldoen. Grashoff: ,,Wat we niet willen is dat een veehouder een luchtwasser plaatst en twee maanden later bezoek krijgt om te praten over een uitkoop. Dat zou erg pijnlijk zijn en beide partijen - veehouder én overheid - op kosten kunnen jagen."

  Op 25 oktober wordt door Provinciale Staten de Interim Omgevingsverordening (IOV) vastgesteld. Daarin wordt ook de datum van 1 april 2020 als deadline voor de vergunningen juridisch vastgelegd. GS zijn bereid om 'extra flexibiliteit in te voegen'. De Statenpartijen moeten dan op 25 oktober met een verzoek tot aanpassing komen in de vorm van een amendement.

  De motie van ChristenUnie/SGP om de deadlines van 1 april 2020 en 1 januari 2022 helemaal los te laten en vervolgens te verruimen, gaat Grashoff te ver. ,,Wel meer flexibilisering, maar deze motie vinden we niet de oplossing."

 4. 11/10/2019

  Boerendebat Wageningen: 'Ophouden met jij-bakken'

  Het is tijd dat alle partijen die betrokken zijn bij de stikstofcrisis ophouden met elkaar de schuld te geven. De enige oplossing is dat elke sector doet wat mogelijk is om het land leefbaar te houden. Niet alleen boeren, maar ook lucht-, weg- en scheepvaartverkeer moeten hun bijdrage leveren. Dat benadrukten deskundigen tijdens een zogenoemd Boerendebat vrijdagmiddag op de universiteit in Wageningen.

  Het debat, georganiseerd door dagblad De Gelderlander, heeft een kleine honderd boeren getrokken. Die hebben 25 tractoren op de campus van de universiteit geparkeerd.

  Volgens de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA), voorzitter van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland, is "jij-bakken" precies de oorzaak van de boosheid over het stikstofbeleid. "We moeten het probleem niet van de ene naar de andere sector schuiven’’, zei hij.

 5. 11/10/2019

  Boerenprotest heeft effect in Friesland

  Het zal in Brabant niet gebeuren, dus de boeren in het Bossche provinciehuis kunnen er geen hoop uit putten, maar in Friesland had het protest van de agrariërs vandaag verstrekkende gevolgen. Het Friese provinciebestuur trekt de eerder deze week vastgestelde maatregelen rondom stikstof alweer in.

  De discussie spitst zich toe op de ongebruikte productieruimte in de vergunningen van de veehouders. In de landelijke stikstofaanpak wordt die 'latente ruimte' in de vergunningen ingenomen. De boeren vinden dat 'diefstal'. De Friese gedeputeerde Kramer bleek bereid om nog eens naar de maatregelen te kijken.

  Instanews image
  © ANP — Het boerenprotest in Leeuwarden